Naši lidé

 

Mgr. Alena Šefčíková (47) se narodila v Praze, v Horních Počernicích žije od roku 1996. Vystudovala obor učitelství pro první stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Deset let působila na Základní škole na Praze 3, kde se zabývala integrací žáků ze sociálně slabých rodin. V současnosti učí na Základní škole Ratibořická. Kromě prvního  stupně učí i anglický jazyk. Díky projektu Socrates měla možnost učit a poznat školství v mnoha zemích Evropy. Je vdaná a má dvě děti (16 a 23 let). Mezi její záliby patří cyklistika, turistika, hudba a tanec. Do komunální politiky vstoupila v roce 2010. Je členem strany T0P 09. Dva roky vykonává funkci radní.  Pracuje ve třech komisích – životního prostředí (její práce se účastní právě jako radní), školské a sportovní. V případě zvolení se chce dále zabývat  životním prostředím nebo sociální a školskou problematikou. Kandiduje i do Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde by v případě úspěchu prosazovala zájmy Horních Počernic. 

Rozhovor Alena Šefčíková.doc (52224)

Funkce: Radní                            

Kompetence

Životní prostředí

Cestovní ruch

 

E-mail: alena_sefcikova@pocernice.cz

Ing. Tamara Spilková (67) narodila se v Liberci, vystudovala Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor Energetické stroje a zařízení a v postgraduálním studiu obor Ochrana ovzduší. Mnoho let pracovala ve státní správě, kde se aktivně podílela na tvorbě české legislativy životního prostředí a zastupovala Českou republiku v mezinárodních pracovních týmech. Déle než dvacet let pracovala jako manažer ochrany životního prostředí ve významné energetické společnosti. Má dva dospělé syny a mezi její záliby patří rodina, sport a cestování. Před vstupem do TOP 09 v roce 2010 nebyla členkou žádné politické strany. V Horních Počernicích žije již déle než třicet let. Pro volební období 2010 – 2014 byla zvolena do Zastupitelstva Horních Počernic, kde aktivně pracovala také jako předseda Komise životního prostředí, byla členkou Finančního výboru a komisí Bytové a Výstavby a územního rozvoje. V případě svého dalšího zvolení do Zastupitelstva by se chtěla i nadále zabývat ochranou životního prostředí a sociální problematikou.

Rozhovor Tamara Spilková.doc (32256)

Funkce: Zastupitelka                         

              Předsedkyně Komise životního prostředí 

              Členka Finančního výboru

              Členka Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

 

E-mail: tamara_spilkova@pocernice.cz 

Mgr. Ladislav Stýblo (37) narodil se v Praze, v Horních Počernicích trvale žije od roku 2008. Vystudoval Střední odborné učiliště elektrotechnické, obor mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku. Po ročním studiu na Fakultě elektrotechnické ČVUT však z technických oborů „zběhl“ a absolvoval obor divadelní věda na brněnské Masarykově univerzitě. Jako dramaturg poté intenzívně spolupracoval s několika významnými českými divadly, zejména s Městským divadlem Brno (2004-2007) a od roku 2007 s pražským Divadlem pod Palmovkou, kde působí doposud. Přednášel také na Masarykově univerzitě a na JAMU, spoluzakládal a řídil dvě úspěšná studentská divadla a je autorem řady divadelních her a adaptací, z nichž je několik stále k vidění na jevištích českých divadel. Mezi jeho koníčky patří kultura a umění, historie, literatura, turistika a cykloturistika. Je ženatý a má dvě děti, čtyřletou dceru a ročního syna. V komunální ani jiné politice nebyl dosud aktivní a před vstupem do TOP 09 nebyl členem žádné politické strany. V případě zvolení do zastupitelstva by se rád zabýval kulturou, životním prostředím, volným časem a tématy týkající se cestovního ruchu.

Rozhovor Ladislav Stýblo.doc (29184)

Funkce: Člen Komise kultury                    

             

E-mail: ladasty@gmail.com

 

Bc. Jiří Suk (25) narozen v Praze, v Horních Počernicích žije již dvacet let. Navštěvoval místní osmileté gymnázium a nyní dokončuje inženýrské studium Fakulty mezinárodních vztahů na pražské VŠE, obor Mezinárodní obchod. Profesně spolupracuje se společností Národní export, s.r.o., jež se zabývá vývozem českých produktů do zahraničí. Ve volném čase se věnuje numismatice, četbě, miluje cestování a rád chodí běhat do Svépravického háje. Členem TOP 09 je od roku 2010, ve volebním období 2010 – 14 působil v Kontrolním výboru, kde měl možnost seznámit se s fungováním komunální správy a politiky. V případě svého zvolení do Zastupitelstva by mimo jiné rád přispěl k dalšímu rozvoji Svépravic.

Rozhovor Jiří Suk.doc (28672)

Funkce: Člen Kontrolního výboru            

 

E-mail: 

 

 

Ing. Markéta Čiperová (44) je hornopočernickou rodačkou. Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze. 12 let působila na různých pozicích ve velké stavební společnosti. V současnosti se zabývá realitami a soukromě doučuje matematiku. Je vdaná a má 2 děti. Mezi její největší záliby patří sport, kultura a cestování. Nebyla nikdy členkou žádné politické strany. V případě zvolení do zastupitelstva by se ráda věnovala otázkám územního rozvoje a volnočasových aktivit dětí i dospělých.

Rozhovor Markéta Čiperová.doc (25600)

Funkce: Členka Komise výstavby a územního rozvoje                   

 

E-mail:

  

Jaromír Hukal (43) narodil se v Písku. Vystudoval střední průmyslovou školu strojní v Táboře. Od roku 1992 se věnuje podnikání a to v oblasti maloobchodu. Je ženatý a má šestnáctiletou dceru. Mezi jeho záliby patří sport, četba a výlety do přírody. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. V případě zvolení by se rád věnoval podpoře podnikání a volnočasových aktivit.

Rozhovor Jaromír Hukal.doc (30208)

Funkce: Člen Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit           

 

E-mail: 

 

 

Eva Kolaříková (55) vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor scénografie. V současnosti pracuje jako referent - specialista platebního styku v České národní bance. Je vdaná a má dvě dospělé děti.  Jejími zálibami jsou rodina, příroda, cestování a turistika. V Horních Počernicích bydlí od roku 1983. Před vstupem do TOP 09 nebyla v politice nikdy aktivní. V případě zvolení do zastupitelstva by se chtěla zabývat sociální problematikou.

Funkce: Členka Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové                    

 

E-mail: 

 

Marcela Bártová (22) od narození žije v Horních Počernicích. Studovala na Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie, obor Provoz diplomatických služeb. V současnosti studuje Informatiku na VŠE v Praze. Je hráčkou lakrosového týmu TJ Sokol I. Smíchov a mezi její další záliby patří zahrada a četba. Nebyla nikdy členkou žádné politické strany či hnutí. V případě zvolení do zastupitelstva by se ráda zabývala sportovními a volnočasovými aktivitami dětí i dospělých.

Funkce: Členka Komise dopravy

 

E-mail: 

Funkce:

 

E-mail: 

 

Mgr. Barbora Stýblová

Tato fotogalerie je prázdná.

Funkce: Členka Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21

 

E-mail: