Budou mít Horní Počernice metro?

21.04.2017 10:21

Na jednom z nedávných jednání Rady naší městské části byla diskutována hypotetická možnost prodloužení trasy metra „B“ až za stávající východní zástavbu Horních Počernic. Nápad sice zatím u naprosté většiny radních žádný pozitivní ohlas nevyvolal, TOP 09 jej ale přesto podporuje a bude usilovat o vyvolání veřejné diskuze na toto téma. Vede nás k tomu hlavně naše dlouhodobě deklarovaná snaha zlepšit neutěšenou dopravní situaci v Horních Počernicích, protože zřízení konečné stanice metra „B“ v prostorech za východním okrajem Horních Počernic, tzn. někde mezi budoucí a již nyní plánovanou zástavbou Počernice Východ a současným Sychrovem, by umožnilo také vznik parkovišť P + R, ke kterým by mohla být svedena i osobní doprava z dálnic D 10 a D 11 mířící do centra města a nového autobusového terminálu doplňujícího a z hlediska dálkových linek i nahrazujícího stávající terminál na Černém Mostě. Všechna tato opatření by významným způsobem odlehčila dopravě na Náchodské ulici a poněkud zmírnila dopravu na dálnicích svírajících Horní Počernice. Obyvatelé obcí na východ od Prahy, ale i noví obyvatelé budoucí hornopočernické nové východní čtvrti, by zkrátka mohli nechat auto na parkovišti ještě před Prahou a k dopravě do centra použít metro, což by – zvláště po předpokládaném dalším rozšiřování „parkovací restrikcí“ a placených zón ve vnitřní Praze i jejích okrajových čtvrtích – mohlo značně usnadnit život jim i nám, obyvatelům okrajových čtvrtí Prahy. Zvláště, pokud by v rámci Horních Počernic vznikla také alespoň jedna další průjezdní stanice metra, ideálně v prostoru u vlakového nádraží, která by podstatně rozšířila možnosti, jak se dopravit do centra Prahy a dále po Praze.   

            Problematiku prodloužení metra B je samozřejmě potřeba posuzovat a řešit právě s  ohledem na budoucí vývoj zástavby ve východní části Horních Počernic a dále za hranicemi hl. m. Prahy směrem na východ, tedy ve Středočeském kraji. Nelze reálně předpokládat, že ve Středních Čechách v budoucnu dojde k radikálnímu snížení počtu obyvatel a automobilů. Trend je a zcela jistě i v budoucnu bude spíše opačný, zvláště v blízkosti Prahy, kde se obce rozrůstají poměrně značným tempem. Ani tzv. regionální varianta Pražského okruhu jej uspokojivě nevyřeší, protože i kdyby byla realizována, stále bude existovat množství automobilů z východních oblastí, pro které bude výhodné (nebo nutné) projíždět Náchodskou do centra či východních čtvrtí Prahy. Metro začínající ještě před vlastními pražskými čtvrtěmi by jejich potřebám mohlo vyjít účinně a pohodlně vstříc a alespoň mírně zklidnit dopravní situaci ve vnitřní Praze. Průjezd Náchodskou ulicí a Horními Počernicemi by pak mohl být i úplně zakázán, protože po vystavění parkovišť P + R a přiléhající stanice metra by k němu v podstatě již nebyl důvod.

             Dá se očekávat, že podobná situace jako v Horních Počernicích je a bude řešena i v dalších městských částech nacházejících se „za konečnou metra“ a že bude nahlížena podobným způsobem. V každém případě budeme podporovat a prosazovat, aby se záměr prodloužit trasu „B“ pražského metra za Horní Počernice dostal do koncepce hl. m. Prahy a byl rozpracován jako jedno z konkrétních řešení stávající i budoucí dopravní problematiky Prahy. Prodloužení trasy metra je jistě běh na dlouhou trať, jde o záměr finančně nákladný a časově i jinak náročný a v současnosti navíc s řadou neznámých. Pokud se však nějaká podobně reálná a skutečně účinná opatření realizovat nebudou, pak se bude jenom donekonečna konstatovat neutěšená ba až kritická situace v dopravě a vyřešeno nebude nic. Pojďme se o tom společně začít bavit ...

Alena Šefčíková a Tamara Spilková za TOP 09 Horní Počernice