Den Země

19.04.2015 13:00

Jak jsme oslavili Den Země

Duben je tradičně měsíc, kdy probíhá několik akcí na téma ochrana životního prostředí.

První z nich byla Ekologická Olympiáda. Letos se uskutečnil již 2. ročník, kterého se zúčastnily všechny čtyři počernické základní školy. Olympiáda se konala ve středu 8. dubna v ZŠ Ratibořická. Každá škola vyslala dvě pětičlenná družstva ze třetích a sedmých tříd. Dvě hodiny družstva plnila úkoly jako např. vědomostní test a  poznávání květin, brouků a ptáků podle obrázků. Velmi oblíbené byly smyslové testy – rozpoznávání chutí a vůní a také hmatový test – poznat poslepu materiál a říct, co se z něj vyrábí. Na závěr družstva vyrobila originální plakát na Den Země. Vítězem v obou kategoriích se stala ZŠ Stoliňská, které tímto gratulujeme! Po slavnostním zakončení, kdy jsem předala diplomy a ceny /jako radní pro životní prostředí/,  jsme se přesunuli do parku před školou, kde jsme společně vysadili strom přátelství. Za skvělou přípravu akce děkuji hlavně paní Lence Tomsové, koordinátorce projektu Zdravá MČ a paní učitelce Janě Jeřábkové ze ZŠ Ratibořická.

V sobotu 18.4. dopoledne proběhl dobrovolnický úklid v rámci projektu Ukliďme si Česko! V lokalitě Robotnice se mezi 8. a 13. hodinou vystřídalo mnoho účastníků. O této akci podá zprávu její organizátor pan Ondřej Hrubeš.

Hlavní oslavy Dne Země proběhly odpoledne 18. 4. v parku před ZŠ Ratibořickou. Letos akci pořádala samostatně naše MČ bez podpory Magistrátu – a poprvé se také konala v sobotu a ne ve všední den. I přes velmi chladné dubnové počasí se zúčastnilo odhadem přes 200 návštěvníků. ZŠ Ratibořická, Chodovická a Stoliňská společně připravily stezku plnou zajímavých úkolů. Na startu děti dostaly kartičku a vyrazily soutěžit. Na 9 stanovištích postupně poznávaly květiny, ptáky a hmyz, stopy zvěře, určovaly, co nepatří do kompostu, pro zahřátí si užily slalom mezi kuželi atd…Velmi oblíbené bylo lovení rybiček z odpadového materiálu a jejich následné vpouštění do správného rybníku /plast, papír, nápojový karton, sklo…/. Mně osobně se velmi líbilo stanoviště ZŠ Chodovické, které statečně i přes velkou zimu obsluhovaly tři malé slečny – Anička, Simča a Bára. V látkových sáčcích měli soutěžící pouze hmatem poznat např. šišky, skořápky ořechů, peří, mušle apod…..Úkoly mohly plnit malé i velké děti – viděla jsem, jak na stanovišti s poznáváním ptáků odpovídá asi tříletá holčička: To je GAGA! Za přípravu stezky děkuji všem paním učitelkám, hlavně Janě Jeřábkové a Kláře Píšové, které se každoročně akce zúčastňují.

Kromě stezky s úkoly bylo k vidění několik dalších stánků. Členky klubu seniorů SKP HOPO nejen obsluhovaly výdej karet na startu, ale také  zvaly k  návštěvě rukodělné dílny, kde si mohli návštěvníci vyrobit ozdobné dřevěné kolečko, nabarvit  šišku, pomalovat papírový talíř a vytvořit další ozdoby z přírodních materiálů. Spolek Neposeda prezentoval svoje nízkoprahové centrum, klub ZKO Horní Počernice přivedl k pohlazení pejsky. Velký zájem přitahovala větrná turbína firmy Poweregia, kterou přivezl pan ředitel Martin Březina.

Kousek dál v zahradě MŠ Chodovická byly poprvé otevřeny Vodní hrátky – velmi nápaditá kaskádovitá sestava dřevěných korýtek doplněná mlýnky a konvičkami, která i přes ledovou vodu dětské návštěvníky nadchla. Ve 14.30 přímo zde zahrály paní Dita Frišová a paní učitelka Karolína Klímová  divadélko pro nejmenší – vtipnou pohádku o Slunci, se známými písněmi, které si mohli zazpívat i diváci.

Den Země se myslím velmi vydařil. Děkuji za náročnou přípravu všem, kteří se na akci podíleli, hlavně paní Tomsové, místnímu hospodářství, dále paní starostce a místostarostce za organizaci i účast po celou dobu akce. Už teď se těšíme na příští rok!

Alena Šefčíková, radní pro životní prostředí