Horní Počernice ve víru lokální hybridní války

07.11.2016 14:03

Anketa Počernický plivník měla za cíl na základě hlasování občanů vybrat mezi zastupiteli, kteří publikují své příspěvky v HPZ v rubrice "Názory zastupitelů", ty zastupitele, který nejvíce a nejčastěji manipulují se skutečností, používají polopravdy, lži nebo se uchylují k osobním útokům a zesměšňování. 

Anketa byla pro vážné podezření z manipulace s hlasy (a tedy i její neprůkaznost a tím i nesmyslnost výsledků) zrušena a smazána. Potrefené husy, které se zřejmě obávaly toho, že budou občany při regulérním hlasování vybráni jejich političtí "favoriti", se však přesto ozvaly a předvedly v praxi, co to manipulace se skutečností a lež ve veřejném prostoru je. 

Pravděpodobně anonymní autor vystupující pod jménem "Tom Teich" vytvořil "takéanketu" pod stejným názvem, jaký měla ta naše, ale se zcela jinými cíly a v podstatě opačným smyslem. Naše anketa chtěla umožnit občanům dát na jevo jejich názor na styl vyjadřování a politiky jednotlivých zastupitelů, přičemž výsledkem měl být podle mého záměru zdvořilý apel na všechny zastupitele bez rozdílu, a na vítěze samozřejmě zvláště, aby se více zamýšleli nad tím, co píší a jak píší do HPZ. Anketa pana Teicha (nebo jak se skutečně jmenuje) však navrhuje odvolání hornopočernických politiků s největším počtem získaných hlasů a z původních záměrů naší ankety a vyložení jejího zamýšleného smyslu neuvádí téměř nic. Tím pan Teich názorně doložil, že naše původní anketa "Počernický plivník" měla svůj smysl, protože právě podobný způsob manipulace s fakty a podobný způsob ohýbání pravdy chtěla naše anketa Počernický plivník postihnout ... 

Protože z výše uvedených důvodů nemáme a nechceme s "takéanketou" pana Teicha mít nic společného, tím méně s jejími deklarovanými cíly, důrazně se od ní distancujeme. Jako autor původní ankety Počernický plivník se cítím poškozen bezprecedentním zneužitím svého nápadu a zejména pak způsobem, jakým se pan Teich (nebo jak se skutečně jmenuje) pokusil poškodit naši stranu, ale i prostředí hornopočernické politiky, které díky němu udělalo další významný krok, aby přestalo být místem pro názorové střetávání a stalo se nechutnou bažinou a udrbanou pavlačí. Což mi vadí ze všeho nejvíce. 

Protože se lze celkem logicky domnívat, že útoky na naši stranu a naši původní anketu přišly z řad sympatizantů současné hornopočernické opozice, velmi uvítám, když se předsedové těchto opozičních stran budou od toho způsobu "komunikace" a politického "boje" distancovat. Je to i v jejich zájmu, protože jestli někomu jednání pana Teicha skutečně škodí, jsou to opoziční strany, na které (věřím, že neprávem) nyní padá stín podezření, že nedovedou unést dobře mířenou a míněnou kritiku. 

Upozorňuji také s veškerou vážností, že na našich stránkách a FB profilu nebude nadále reagováno na dotazy a příspěvky, u kterých nebude zřejmé, že nejde o anonymy (tj. na příspěvky podepsané jmény s Facebookovými profily bez hodnověrné historie a informacemi, komentáře podepsaná zjevně smyšlenými jmény apod.). Pokud nám někdo bude chtít z jakéhokoliv důvodu cokoliv sdělit anonymně, nechť se na nás obrátí přes e-mail. Příspěvky, které budou poškozovat naši práci podobně lživým způsobem, jako příspěvek pana Teicha, budou z naší FB zdi mazány. Děkuji za pochopení. 

 

Ladislav Stýblo, správce FB profilu Hornopočernické Topky a webových stránek