Jak jsme odmítli 10 miliónů

07.05.2015 19:44

 

V letošním roce se naší městské části povedlo po mnoha letech získat obrovskou dotaci 10 miliónů korun na revitalizaci parků. Na získání dotace jsme použili tzv. „šuplíkové“ projekty na revitalizaci Nolčova a Chvalského parku. V minulých letech MČ investovala nemalé peníze do zateplení škol a školek, na půdní vestavby škol, na silnice a chodníky, na kanalizaci, dětská hřiště, rekonstrukci objektu Sklenářství na Chvalské tvrzi apod…Už jsme ani nedoufali, že bychom mohli získat tolik peněz na něco tak relativně zbytečného, jako je úprava parku. Radost ale byla předčasná. Projekt byl představen v Hornopočernickém zpravodaji a většina obyvatel Počernic s ním souhlasila nebo jí to bylo prostě jedno. Jak už to bývá, na místní veřejné slyšení do Nolčova parku nepřišli ti, kteří revitalizaci chtějí, ale hrstka občanů, kteří byli zcela zásadně proti.

Již jednou jsem zažila odpor, když jsme v minulosti přestavili projekt parku Jeřická – Prachovská. Zde bych ještě chápala námitky, že občané chtějí zachovat přírodní ráz této lokality. Také převládaly názory, že na skalnatém podloží se stejně neuchytí jiné stromy než náletové akáty…. Projekt byl zpochybněn a zrušen.

Nolčův park je ale jiná kategorie. Jde o bývalou okrasnou zahradu u vily, kde bylo zasazeno mnoho hodnotných dřevin. Téměř 70 let se ale o zahradu nikdo nestaral, tudíž došlo k samovolnému zarůstání a zmlazování agresivnějších a méně hodnotných druhů. Náletové dřeviny v něm již dnes tvoří převážné zastoupení. Je zde rovněž velmi zahuštěné keřové patro, které přispívá k celkově zanedbanému dojmu z tohoto místa. Park je také v hlučném prostředí mezi ulicemi Ve Žlíbku a Náchodská – proto byla navržena gabionová zeď, která měla místo ztišit. V současné době jde o nehezký bezútěšný prostor, kterým každý jen rychle projde při cestě na autobus nebo do školky….

Na celkovou revitalizaci bylo vyčleněno 8 miliónů korun. Projekt samozřejmě počítal s poměrně rozsáhlým kácením stromů. Většinou se jednalo o stromy náletové a nepříliš kvalitní, jejichž výměna za hodnotnější dřeviny by byla prospěšná z mnoha důvodů. Je pravdou, že některé náletové (ale jinak víceméně zdravé) stromy měly být vykáceny kvůli estetickým hlediskům, ale i ty měly být nahrazeny novými kvalitními dřevinami.  V několika případech se jednalo o stromy poškozené, mnohokrát prořezané a deformované. Místo odstraněných v drtivé většině nepříliš hodnotných stromů mělo podle projektu být vysazeno 45 (!) stromů nových. Pokud tedy někdo v této souvislosti mluví pouze o kácení, zamlčuje polovinu pravdy-

Těžko popsat diskuzi až hysterii, která po uveřejnění nastala…. Náhle jsme tu měli plno odborníků – dendrologů, ornitolog a ekologů -, kteří nechtěli ani slyšet o pokácení byť jediného stromu. Chtěla bych zde zdůraznit záměnu slov revitalizace a vykácení. Vykácet znamená vjet do parku s těžkou technikou, srovnat ho se zemí, dřevo odvézt na pilu a místo parku zde postavit supermarket, nebo parkoviště nebo alespoň golfové hřiště. Revitalizace naopak znamená, že neperspektivní stromy odstraníme, ale místo nich vysadíme nové, krásné, hodnotné. Dále se zde mělo vysadit mnoho okrasných keřů, květinových záhonů, vybudovat nové cesty, lavičky, osvětlení, herní prvky, voda, zklidňující zídka a podobně…Park mohl chytit druhý dech, ožít a stát se stejně oblíbeným a navštěvovaným jako prostor před Ratibořickou.

Další historie projektu už je jen řada smutných událostí. Odvolání  proti kácení podané aktivním sdružením Chvalská, čímž se projekt nemohl rozjet a nestihlo se kácet v období vegetačního klidu. Magistrát projekt vrátil k přepracování, aby byly odstraněny chyby většinou technického rázu. Dále se odvolala firma ve výběrovém řízení – takže se zřejmě bude konat nové. Nastala nepříjemná volba mezi dvěma řešeními, z nichž ani jedno už není dobré. První možnost – pokračovat dál, vypsat nové řízení, požádat o odklad realizace a projekt dokončit i za cenu kácení na konci srpna (to podle pravidel lze, až přestanou hnízdit ptáci). Druhá možnost je všechno zrušit, vrátit dotaci a začít někdy znovu – s novým projektem, (který stejně nezaručuje kladné projednání) a čekat, jestli bude podobná dotace znovu vypsána. Ze zkušeností je ale možnost, že peníze získáme znovu velmi málo nereálná.

Na mimořádném Zastupitelstvu pokračování projektu nenašlo dostatečnou podporu a revitalizace parků tedy končí. Jako radní pro životní prostředí jsem byla napadána, jak to, že jsem pro kácení, když stromy přece v létě vrhají stín a sídlí v nich sýček a veverka…Stojím si za svým názorem, že úprava parku byla výborné řešení. Ano, můžeme diskutovat, jestli bylo nutné porazit strom, který by ještě chvíli vydržel, ale stál v cestě novému estetickému a koncepčnímu pojetí. Ale sám Magistrát uvádí v odpovědi na odvolání toto: “ Není možné souhlasit s tvrzením, že kácení je možné připustit až tehdy, kdy nelze dřevinu ošetřit. To by byly dřeviny ve městech přehlídkou dřevěných torz…Pokud má být výsledkem celkové zhodnocení prostředí parku a nová kvalitní výsadba, jsou i toto závažné důvody ke kácení.“

Upřímně – při tomto přístupu k revitalizaci mi přijde zbytečné investovat nemalé prostředky a úsilí do projektů, když jsou vyslyšeni ti, kteří protestují proti jakékoliv změně a brání uříznutí byť jediné větve.

Je mi líto, milí spoluobčané, nedočkáme se revitalizace parků Jeřická, Nolčův a Chvaly. Pevně doufám, že dotáhnu v příštím roce vznik parku Jizbická /pod sídlištěm v Pavlišovské ulici/, protože tam není co kácet….

 

Alena Šefčíková, radní pro životní prostředí