Nad příspěvkem Petra Tikmana

05.05.2015 18:14

 

Rád bych doplnil podnětný text pana Tikmana, který mě velmi potěšil, o pár slov. Nikoliv k jeho obsahu, protože ten mě mluví z duše. Dovolil bych si jen připojit myšlenku, že má-li mít názor hodnotu a být skutečně prospěšný, pak je dobré, aby jeho nositel něco skutečně dobře zřel. Jinak může namísto názoru vycházejícího z pochopení a znalostí jít pouze o vyjádření povrchních dojmů či pocitů – ty sice mohou být také prospěšné, ale k plnohodnotným názorům podepřeným znalostí problematiky mají často poněkud daleko. Pouhé vyslovování pocitů či dojmů bez hlubších znalostí by zkrátka nemělo být zaměňováno za plně relevantní názory. Mohlo by to být matoucí a za určitých okolností až kontraproduktivní – zejména pak ve veřejném prostoru.

Rád bych také mírně doplnil pár vět k přání pana Tikmana vyslovenému závěrem jeho textu ohledně rubriky PRO a PROTI v Hornopočernickém zpravodaji. Podle návrhu pana Tikmana by mělo jít o rubriku zaměřenou na komunální témata, ve které by bylo možné ve vzájemných souvislostech posuzovat názory místních politiků, odborníků a občanů.

Redakční rada již nějakou dobu podobný záměr má – jak ukazuje zveřejněný zápis, probírala toto téma pod označením „kolbiště názorů“ podrobněji 26. 2. (bod 6 zápisu), přičemž bylo toto téma přinejmenším letmo otevřeno v rámci diskuzí již dříve. S lítostí ale musím zároveň konstatovat, že redakční rada řešila v posledních měsících přece jen podstatnější témata, než je realizování tohoto „názorového kolbiště“ a proto k jeho uvedení na stránky Hornopočernického zpravodaje prozatím nedošlo. Budeme samozřejmě usilovat o to, aby bylo uvedeno v život co možná nejdříve - a beru tento podnět jako popud ke zrychlení této záležitosti.

V redakční radě budeme usilovat, aby v rámci „kolbiště názorů“ byly otázky primárně kladeny stranám či hnutím, které se dostaly do Zastupitelstva a byly tak občany ve volbách uznány za relevantní zástupce jejich politických představ a zájmů. Protože mají politické strany a hnutí zpravidla na různá témata své odborníky, neměli by na všechny otázky odpovídat pouze předsedové oslovených stran a hnutí, ale zejména odborníci na daná témata, jejichž odpovědi budou vyjadřovat názor „jejich“ stran či hnutí bez ohledu na to, zda jsou jejich členy nebo nezávislými spolupracovníky. Předpokládám také, že k předávání podnětů na otázky, témata či okruhy témat budou redakční radou vyzýváni občané a z jejich námětů bude vybírána otázka do nejbližšího čísla Hornopočernického zpravodaje. Místo pouhého vyjádření, kdo je pro něco a kdo je proti něčemu (případně doplněného jednoduchým zdůvodněním), které může odpovědi sice činit přehlednými, ale také banalizovat, jsem zastáncem cesty, která více zohledňuje přirozený stav: ani v komunální politice totiž není vše pouze černobílé a o každém tématu není možné říci jednoznačné (a přitom poctivě) jednoduché „ano“ nebo „ne“. Někdy je totiž nejpoctivější a nejpřesnější vyslovit se třeba ve smyslu „při splnění těch a těch požadavků ano“ nebo „za těchto okolností ne, protože mám ty a ty obavy“ a podobně.

Myslím si, že rubrika navržená v textu pana Tikmana a zamýšlená v podobných konturách nezávisle na tom i redakční radou má smysl a že snad pomůže podnítit vzájemný respekt vůči rozdílným názorům – a to nejen mezi komunálními politiky. A že snad také ukáže další věc: že nestačí jen populisticky nabízet a prosazovat jednoduchá až naivní stanoviska a návrhy, ale že je nezbyté se tématy skutečně hloubkově zabývat, představovat svá stanoviska pokud možno bez zbytečných emocí, poctivě, konkrétně a hlavně (pokud možno) s důkladnou znalostí souvislostí. To je totiž jediná podoba diskuze, která má možnost opravdu změnit mnohé – a, řečeno slovy Bohumila Hrabala, někdy i učinit, aby se „neuvěřitelné stalo skutkem“.  

 

Ladislav Stýblo,

předseda redakční rady za TOP 09