Stanovisko k zamýšlené výstavbě haly pro Amazon

22.10.2015 17:24

 

Vážení spoluobčané,

 

rádi bychom se s vámi podělili o naše stanoviska a názory ohledně nových událostí kolem záměru vystavět v Horních Počernicích halu pro společnost Amazon, zejména pak k návrhu tzv. Memoranda, které mělo být projednáváno zastupiteli na jejich pracovní schůzce dne 19. 10. 2015 (text pracovního návrhu „Memoranda“ si můžete přečíst zde:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=489296091231646&id=274284709399453&fref=nf)

 

Hornopočernická TOP 09 ctí běžné zásady demokratické diskuze a zastává názor, že je vždy lepší s příznivci i oponenty jednat než se zavírat do ulity, trucovat nebo frackovitě odmítat rozhovory nad důležitými tématy. Politika „nebudeme se s nikým bavit“ nikdy nic dobrého nepřinesla. Na druhou stranu je ale vždy důležité také to, jak kvalitně je jednání připraveno. V případě návrhu „Memoranda“ se podle nás bohužel jedná o dokument, který není k serióznímu jednání vůbec způsobilý, ba co víc, je velmi špatnou vizitkou přístupu zpracovatelů zúčastněných ministerstev, agentur, firem, úřadů a osob k tak závažnému problému.   

 

1) V „Memorandu“ chybí jakékoliv nástroje stanovující alespoň v hrubých obrysech, jak bude postupováno, pokud k plnění závazků ze strany developera, státu, ministerstva, Chzechinvestu apod. z nějakého důvodu nedojde. Obáváme se, že může být reálný model, kdy se po podpisu „Memoranda“ začne s reálnými přípravami stavby a následně se „nečekaně“ zjistí, že dané sliby z nějakého důvodu nelze splnit: např. proto, že se přišlo na špatné podloží, nebo že se zjistilo, že stavby budou dražší, než se původně čekalo, že bude nejprve nutné počkat na definitivní dořešení Pražského okruhu, apod.

2) Je zarážející, že „Memorandum“ neřeší případy, kdy např, zamýšlená stavba nebude dokončena nebo z nějakého důvodu uvedena do plného provozu, apod. Možná námitka, že tyto záležitosti budou upravovat až návazné smlouvy na nás rozhodně nepůsobí důvěryhodně. Navíc o těchto navazujících smlouvách nyní nejsou k dispozici žádné relevantní informace.

3) Pokud mají být sliby uvedené v návrhu „Memoranda“ brány vážně, musí být v dokumentu stanoveny také citelné sankce, které by druhou stranu opravdu bolely, kdyby na to došlo. Pokud to zástupci investora i našeho státu myslí s Horními Počernicemi skutečně upřímně, jistě nebudou mít problém tyto důvěryhodné sankce přijmout a popřípadě v plné šíři splnit.

4) Považujeme za zcela nepřijatelné situaci, kdy zúčastněná ministerstva de facto podmiňují realizaci dopravních staveb (ke kterým se zavázaly již v minulosti, někdy dosti dávné, nebo které vyplývají z jimi prosazovaných změn v dopravě, jako je třeba rozšíření Hradecké dálnice) tím, že tyto stavby zrealizují „přednostně“, kdy budou Horní Počernice souhlasit se stavbou haly. Tuto hru lidově zvanou „nechci slevu zadarmo“ s vlastním státem, který žije z daní občanů a měl by hájit především jejich zájmy, hrát nepovažujeme za akceptovatelnou.

5) Množství gramatických chyb, chybějící slova, stylistická neobratnost a formální nedostatky ukazují, že návrh „Memoranda“ je lajdácky odvedenou prací. Chceme, aby se zvolenými zástupci občanů Horních Počernic bylo jednáno na náležité úrovni a byla jim i materiálům, které jsou jim předkládány, věnovaná náležitá péče. 

6) Chápeme, že zástupci developera, ministerstva a další zúčastnění mají zájem na co možná nejrychlejším projednání a rozřešení situace kolem Amazonu, nicméně nepovažujeme za možné, aby byly takto důležité materiály předkládány zastupitelům „na poslední chvíli“ jako jakási podivuhodná forma překvapení. Každé důležité rozhodnutí vyžaduje čas na přípravu – pokud ovšem má být učiněno odpovědně a seriózně. Pokud měl někdo zájmy jiné, důrazně se od nich distancujeme. 

7) Téma podobného významu jako je záměr výstavby haly pro Amazon by měl být nejprve projednán mezi zastupiteli, aby měli možnost naformulovat svoje požadavky, podmínky, atd. Tyto požadavky pak mohou být v rámci jednání předloženy druhé straně a na základě společného projednání může vzniknout návrh „Memoranda“. Ten by pak měl být znovu předložen zastupitelům k projednání na pracovním setkání obou stran i dalších zástupců a poté schválen Zastupitelstvem. To je normální průběh téměř všech seriózních jednání podobného typu. Současný postup, kdy je zastupitelům narychlo a bez předchozího upozornění předkládán k projednání materiál, který vznikl bez vědomí, zřejmě i bez přímého podílu a zcela jistě bez jasného mandátu Zastupitelstva či Rady, je pro nás velmi problematický.

8) Někteří členové hornopočernické TOP 09 mají značné a zcela konkrétní zkušenosti s podobnými případy a proto považují názory některých zastupitelů podporujících záměr vystavět za těchto podmínek halu Amazonu za úsměvné, protože evidentně pramenící z hluboké neznalosti předmětného problému nebo nebezpečné naivity.

9) Z dosavadního postupu se obáváme následujícího výsledku: Funkční Amazon v Horních Počernicích, neuskutečněné dopravní stavby, které měly přispět ke zlepšení situace v dopravě a trvale naštvaní občané. Takový výsledek rozhodně nechceme.

 

Nebráníme se jednání a nepatříme mezi ty, kteří blokují cokoliv. Mottem našeho volebního programu byla modernizace naší městské části, nikoliv zničení nebo vážné poškození kvality života a již tak špatné dopravní situace a problematického stavu životního prostředí. Jsme připraveni jednat tak, abychom co nejlépe hájili oprávněné zájmy hornopočernických občanů. Věříme, že předkladatelé „Memoranda“ napraví svou dosavadní nekvalitní práci a že budeme moci v „dalším kole“ o zamýšlené výstavbě haly pro Amazon již jednat opravdu seriózně. 

 

Hornopočernická TOP 09