Počernická Topka po krajských volbách 2016

10.10.2016 20:38
V právě skončených krajských a senátních volbách TOP 09 až na výjimky neuspěla. Z výsledku voleb mj. vyplývá, že se naší straně na značném množství míst nepodařilo přesvědčit voliče téměř vůbec - jinými slovy, že nám v mimopražských krajích chybí potřebná podpora. Dále pak také to, že 70 procentům oprávněných voličů je dění v jejich krajích v podstatě lhostejné. Neméně závažné je pak jistě i to, že většina voličů, kteří volit byli, podlehla narkotiku namíchanému z korporátního kapitalismu, populismu a normalizačního retra a rozhodla se většinu mimopražských krajů odevzdat do "holdingu" současného ministra financí. Počernická Topka bere tyto výsledky velmi vážně. Ani přes současnou popularitu populistických stran a hnutí však na jejich vlnu nastoupit nehodlá: i nadále budeme nepopulističtí a budeme mít odvahu říkat v zájmu občanů i nepopulární věci, i kdyby nás to mělo stát "politické body". Nemíníme občany "oblbovat" a namísto líbivých (a zpravidla nereálných) slibů chceme i v budoucnu hledat a prosazovat skutečně funkční a reálná řešení. Nikomu neslibujeme, že vyřešíme všechny problémy ani že "spasíme svět", to opravdu nedokážeme. Co však dokážeme určitě je dlouhodobá a vytrvalá podpora věcí, které považujeme za správné, poctivá práce a čestná a poctivá správa věcí veřejných v duchu demokratických zásad. Dnes již lze říci s jistotou, že "léčba" společnosti, která se dobrovolně a v tak vysoké míře rozhodla vrhnout do náruče populistů, bude trvat velmi dlouho a že rozhodně nebude snadná. Začneme samozřejmě u sebe a budeme rádi, když nás podpoříte ... TOP 09 Horní Počernice.