Reakce na otevřený dopis pana Hoška

17.06.2015 22:46

 

Ráda bych stručně reagovala na otevřený dopis pana Hoška:

- Sdílím sice podobně jako pan Hošek názor, že správa veřejných věcí má probíhat v souladu s přáním a potřebami občanů, v žádném případě si ale nemyslím, že je nezbytné každý krok či záměr vykonávat po poradě či diskuzi s občany. Jsem zastáncem principů zastupitelské demokracie a prvky demokracie přímé vnímám jako její oživení a rozšíření. Nesouhlasím ale v žádném případě s útoky na principy zastupitelské demokracie a politickým programem mým ani TOP 09 není populistické „naklikání programu“ občany, ale skutečná politická práce a odpovědnost vycházející z potřeb občanů i obce (tedy celého společenství občanů). Jako politička nemíním svou politickou odpovědnost populisticky přesouvat na občany, byť by to asi bylo v některých ohledech pohodlnější. Mám své názory a k jejich hájení a prosazování jsem získala mandát v demokratických volbách: nikdy a nikde jsem neslibovala, že se budu točit jako holub na báni podle toho, co kde řekne který občan. Občané nemají přímou politickou odpovědnost, a i když je vždy cenné, aby se vyjadřovali k veřejným záležitostem, konečné rozhodnutí je vždy na politicích, tedy osobách, kteří mají „měřitelnou“ podporu občanů a z toho plynoucí míru odpovědnosti. Nic víc a nic míň. To, zda bude nebo nebude ta která záležitost projednávána s občany (a kdy) není v žádném případě nějakou nárokovou věcí - je vždy věcí politického konsensu a rozhodnutí. Ráda s občany komunikuji a snažím se vždy plnit jejich přání, pokud se za ně mohu s čistým svědomím postavit. To ale názory Spolku Chvalská v případě Nolčova parku skutečně nebyly. Spolek Chvalská respektuji v případech, kdy se domnívám, že má pravdu. Jeho názory jsou ale pouze součástí mnohosti názorů a já ani nikdo jiný nejsme nijak povinni se jimi řídit, pokud s nimi nesouhlasíme. Nelze si zkrátka uzurpovat větší pravomoce a vliv než ty, které vycházejí ze skutečnosti: Spolek Chvalská reprezentuje jeden z mnoha názorů, nikoliv názory jediné správné.     

- Stejně jako pan Hošek bych byla ráda, aby si všichni pečlivě přečetli Rozhodnutí MHMP, aby všichni věděli, jak Spolek Chvalská zachází s některými fakty. Skutečnost je totiž taková, že Rozhodnutí MHMP skutečně vrátilo projekt k přepracování a shledalo v něm několik pochybení, nicméně se nejednalo o pochybění neodstranitelná. To se však občané od Spolku Chvalská nedozvědí, podobně jako skutečnost, že většina námitek podaných Spolkem Chvalská byla shledána neodůvodněnými a byla vyvrácena – včetně těch nejdůležitějších (Rozhodnutí MHMP shledalo nejvážnější pochybení v nedostatečném zdůvodnění kácení a v nesouladu v číslování stromů – oboje je relativně snadno napravitelné). Pokud se na těchto námitkách podaných Spolkem Chvalská podílel odborník, jak pan Hošek uvádí, zřejmě neudělal svou práci příliš dobře. To, že se pan Hošek snaží odvést od těchto témat pozornost a nahradit je podružnostmi typu co kdo kde komu řekl apod. je sice pochopitelné, ale poněkud úsměvné. Jinými slovy bych se na místě Spolku Chvalská výsledkem této aktivity příliš hlasitě nechlubila. A to i přesto, že souhlasím s tím, že ze strany pana Horyny došlo k závažným pochybením.

- Jsem ráda, že je Spolek Chvalská aktivní a že pomáhá rozviřovat diskuzi v Horních Počernicích, nepovažuji jej však za politicky nestranný ani nezaujatý. Bude velmi zajímavé sledovat další vývoj tohoto společenství a jeho další práci. Nikdy jsem nebyla protivníkem Spolku Chvalská, ale přiznávám se, že moje vstřícnost vůči jeho stylu komunikace se po posledních událostech výrazně zmenšila. Raději totiž komunikuji s občany, kteří nevystupují konfliktně, dovedou normálně diskutovat a mají v sobě zdravou pokoru a zdravý náhled na sebe sama. Mám totiž za to, že tato diskuze a tento dialog vede k mnohem lepším výsledkům než způsob komunikace, kterou v poslední době „používá“ Spolek Chvalská. Nicméně to, že se členům Spolku Chvalská některé věci zřejmě vysvětlit nedají, jsem už pochopila dříve. 

Alena Šefčíková