Slavnostní otevření půdní vestavby v ZŠ Ratibořická

17.07.2014 13:49

Od dubna do září probíhala ve škole velká investiční akce podle projektu Ing. Kamila Kubánka (RIPS projekt s.r.o.). Práce prováděla stavební firma Genel Invest, s.r.o.

Měsíce před hlavními prázdninami byly jak pro školu, tak pro stavební firmu velmi náročné. Hlučné a prašné práce se musely skloubit s vyučováním.  O hlavních prázdninách měla firma školu konečně prázdnou. Letošní horké léto vyhovovalo určitě dětem, ne však stavbařům v nejvyšším odkrytém patře. Ještě dva týdny po zahájení nového školního roku probíhaly dokončovací práce, od rána do noci se tu střídali stavbaři a dělníci nejrůznějších profesí.

Dokončením čtvrtého nadzemního podlaží hlavní budovy se výrazně zlepšily prostorové podmínky. Škole přibyly 2 kmenové třídy, 2 jazykové učebny a nádherné podkrovní prostory pro školní družinu a školní klub.

3. října 2013 ve 13:00 jsme krásné patro slavnostně otevřeli. Přítomni byli první náměstek primátora hl. města Prahy Jiří Vávra, radní pro školství MHMP Ludmila Štvánová, starostka Hana Moravcová, radní, zastupitelé MČ Praha 20 a další hosté.

Všichni přítomní byli překvapeni nádherným výhledem do okolí, všem se líbilo zázemí pro školní družinu a moderní jazyková laboratoř.

Za všechny žáky a zaměstnance školy bych chtěla poděkovat našemu zřizovateli, MČ Praha 20, za nové prostory a jejich vybavení, odboru investic, technickému dozoru, projektantovi a panu školníkovi Skopalovi za spolupráci, stavební firmě za rychlost a vstřícnost.

 

Jana Neudertová, ředitelka školy