O nás

 

TOP 09 v Praze Horních Počernicích tvoří osobnosti, které ve svých oborech dosáhly nesporných úspěchů a kterým zároveň není lhostejné, v jakém prostředí žijeme ani to, jak je řízena jejich obec. Hledáme, nacházíme a prosazujeme taková řešení, která přináší prospěch celku a ne pouze jednotlivcům. Jsme silným společenstvím, které si je vědomé své odpovědnosti a které je také proto součástí jedné z nejdůležitějších českých politických stran současnosti.

Reprezentujeme středopravé konzervativní hodnoty, které jsou blízké naší práci i našim životům a nepěstujeme levé ani pravé extrémy: naším ideálem je kulturně, sociálně, vzdělanostně rozvinutá a právně i ekonomicky dobře fungující společnost postavená na demokratických principech; taková, která bude respektovat vše životné a dobré z minulosti, a přitom bude směřovat do vysoce rozvinuté budoucnosti citlivé mj. k životnímu prostředí i sociálním a kulturním potřebám. Nechceme proto pouze kritizovat, křičet o nepravostech a přitom potají dělat jiné nepravosti, slibovat všem hory doly, bořit ani obracet všechny věci hlava nehlava naruby jenom proto, aby se zdálo, že něco děláme. Neslibujeme nesplnitelné a vyhýbáme se na první pohled možná líbivým, ale v konečném důsledku krátkozrakým a nebezpečným gestům a řešením a namísto nich nabízíme poctivou, pilnou, odborně kvalifikovanou a koncepčně organizovanou práci snažící se vidět i za „hokynářský“ obzor všedních dní a okamžitých potřeb.

Za svými názory si umíme stát, protože nejsou nahodilé, ale vycházejí z vědomostí a ze zkušeností. Umíme si ale připustit i chyby a považujeme diskuzi s občany a politiky všech demokratických stran za nejdůležitější základ naší politické práce. V naší politické práci nám pomáhá i to, že jsme jako sdružení i jednotlivci zcela nezávislí na zájmech developerů, velkých firem, bank či lobbistů a že úspěšní podnikatelé, kteří jsou členy našeho sdružení, nejsou nijak napojeni na státní ani obecní zakázky a pro rozvoj svých firem je ani nijak nepotřebují. To je jedna ze silných záruk, že TOP 09 na rozdíl od některých jiných politických uskupení bude zastupovat skutečné zájmy občanů a své obce.

Naše cesty jsou možná méně okázalé a na první pohled snad i méně líbivé než cesty většiny současných politických věrozvěstů slibujících mávnutím kouzelného proutku vybudovat „zemské ráje na pohled“, jsou však daleko poctivější, koncepčnější a promyšlenější.